Hóa đơn điện tử Ninh BìnhUncategorized

DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NINH BÌNH

                 Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như hiện nay, các hóa đơn điện tử đang phục vụ mọi người trong công việc hàng hóa đang phổ biến rất rộng rãi cho công việc, những người làm văn phòng, buôn bán các hàng  hóa…

Details
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

GIẢI PHÁP DỊCH VỤ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ TẠI NINH BÌNH

               Luật giao dịch điện tử quy định: “Hợp đồng điện tử là loại hợp đồng mà các bên tham gia thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ gửi đi, nhận lại, đồng thời được lưu trữ trên các phương tiện điện…

Details